Породна характеристика

Скорозрелост висок интензитет на растеж до 120-дневна възраст (300-350 g)
Ранно полово съзряване заплождане на 10-месечна възраст
Изразена месодайност тип, телесни форми; качество на месото - без характерен мирис, с нисък процент мазнини
Двусезонна висока заплодяемост плодовитост септември-ноември - 150 - 200%
Вълна бяла, еднородна, полутънка (56 - 58 к; 4 - 4,5 kg)
Живо тегло овце-майки - 70 kg, кочове - 120 - 140 kg
тегло на трупа: - при 30 kg - 12,3% - при 40 kg - 14,3%
месо: - при 30 kg - 17,7% - при 40 kg - 18,3%
съотношение месо/кости: 3,6 - 3,8/1
хетерозис при кръстосване: 6 - 14%
биологическа ефективност:

- за прираст - 27,8%

- за месо-19,4%

оптимално тегло за клане: 40 kg
части на трупа в %:

- бут - 29,1

- поясница - 8,9

- филе - 9,3

- каре - 15,5

- гръдна част - 10,9

- плешка - 21,1

- врат - 5,2

Висока оползотворяемост на фуража

Породата е подходяща за производство на евтино месо при интензивни условия. При угояване превъзхожда агнетата от тънкорунните породи.