Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България
Адрес:
Офис 555,
Аграрен Факултет
Тракийски Университет
Стара Загора
6000
България

Телефон: +359 (42) 699348

Информация: Председател
Пламен Николов тел.: 088/8283035

Главен селекционер:
проф. д.с.н. Ил. Димитров тел.: 089/9889974

Селекционер:
зооинженер. Ст. Стойков тел.: 089/6630164

Управителен съвет :

Пл. Николов тел: 088/8283035
Проф. Р.Славов тел: 088/8497387
Д-р. Е.Ачкаканова тел: 089/9171603
зооинж.В. Георгиев тел: 087/9168477
К.Забунова тел: 087/7630164