Издаване на племенно свидетелство

Процедура за издаване на племенно свидетелство

племенно свидетелство Ил Де Франс

 

1. Производителят фермер е длъжен да предостави информация за произхода и продуктивността на животните с племенна стойност, която се утвърждава от лицензирана Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България. /Разрешение №21/31.03.2006г. / Съгласно Селекционната Програма-2006 г , същата издава надлежен сертификат / Правилник за водене на РК и сертификат за произход чл.6/ 6.1;6.2;6.3/.

2. Покупателят/получател/ на животните, за да разполага с племенната информация е длъжен да изиска от селекционната организация в случая АИлФБ сертификат за племенна стойност на закупените животни /чл 6.3 /

3. Покупателят/получател/ може да ползва животните за собствени развъдни нужди. Но няма право да ползва племенна информация за производство и продажба на племенни животни в случай, че не притежават племенен сертификат за тях.

4. Ползвателят/покупател/ е длъжен да изиска сертификат от лицензираната организация, като се плати сумата съгласно решение на УС на АИлФБ.

5. Гл.селекционер и Изп.директор на АИлФБ са на ваше разположение и на вашите специалисти по всички въпроси свързани с организацията и развъждането на породата Ил дьо Франс.