Skip to content

Ил дьо Франс в България

Към днешна дата в България повече от 20 ферми се занимават с чистопородно отглеждане на Ил дьо Франс, подпомогнати от дейностите на Асоциацията, свързани с опазване на породата и качествените ѝ характеристики.

Началото

В периода 1966 – 1979 г. от Франция са изнесени 1 243 коча и 4 418 овце от породата Ил дьо Франс, от този износ съответно 10 и 27% е за България. Внесените овце в този период са голям биологически потенциал за развитие на едно ново за нашата страна направление – месодайното.

При икономика с регулирани цени, където плановостта изискваше три вида продукция – вълна, мляко и месо, порода от месодайно направление не бе възможно да намери подобаващо място в националната популация овце. Липсваше диференциация за възраст и качество при изкупуването на агнета, стандартът за тази категория включваше до 23 и до 27 кг, след което се отнасяха в категорията шилета, със значително по-ниски изкупни цени.

Ориентацията на износа на живи животни бе предимно към арабския пазар с по-особени изисквания, които не се покриват с европейските. И не на последно място, бе начинът на стопанисване – държавно и кооперативно, със строго регламентирано породно райониране и структура, трудно подвижна за изменение и преодоляване на регламентираните държавни ограничения.

При тези обстоятелства трябваше да се отстоява развъждането на специализираните породи за месо, каквато е и Ил дьо Франс, по-скоро при липсата на обективни предпоставки за това. Това е и отговорът на евентуалния въпрос – защо въпреки високите ѝ качествени и количествени характеристики, като специализирана порода, не се наложи в породната структура на България и обемът ѝ остана малък и незначителен.

Първият внос е реализиран през 1968 г. – 94 овце и 21 коча са настанени в ИЖ- Стара Загора и ДЗС-Разлог. Целта предимно е експериментална – за установяване аклиматизационните и продуктивни особености на породата и използването ѝ за крос с развъжданите у нас породи.

В интензивен район като старозагорския, породата се аклиматизира добре. Водената поддържаща селекция разкрива високо ниво на продуктивните признаци, свързани с месодайността. Развъдният процес преминава през няколко етапа:

 • Експериментално-аклиматизационен (1968 – 1973) с малък брой животни (ИЖ-Ст. Загора и ДЗС-Разлог);
 • Интродукция и разширено възпроизводство с последвана затворена система на селекция (1973 – 2003). През този период са реализирани два вноса (1973/74 и 1984) по 200 животни за ИЖ-Ст. Загора. Чрез внос и разширено възпроизводство през периода това стадо нараства на 800 бр. овце-майки. Създадени са нови дъщерни стада, включително и чрез поглъщателно кръстосване, като общия брой на овцете към 1988 г. е 2 000 (КОС-Търговище, Вълчедръм, Мх, Невестино, Кн., Скалица-Яб.). В продължителен период (19 години) не е извършен внос на чистопородни разплодници, съпроводен и с намаляване броя на овцете-майки, което влошава генеалогичната структура на основното стадо.
  Формира се малка популация от 250 овце-майки с високо ниво на инбредност, с всички отрицателни последствия върху тип, усвояемост на фуражите, репродуктивност;
 • Третият етап за развъждането на породата у нас условно може да се свърже с внос на кочове през 2003 г., за чистопородното стадо на НИГО – Стара Загора и за промишлено кръстосване в страната.

От тогава до м. септември 2005 г. са извършени три вноса на чистопородни животни (през 2003 г. – 60 бр. за ИЖ – Костинброд; през 2005 г. – 154 бр. за ф. Койнов, Пловдив, и 416 бр. за ф. Върбанов, Плевен).

Вносове на породата в България по години

 • 1968 – 1-ви внос в България – 94 ♀+21♂: Проф. Д-р Илия Димитров – участва във вноса и първи започва работа с породата Ил дьо Франс в България;
 • 1973 – 1974 – 2-ри внос;
 • 1974 – 1985 г. – вътрешно развъждане; оценка на кочовете по потомство;
 • 1984 г. – 3-ти внос;
 • 1985 – 2003 – междулинейно кръстосване и вътрешно развъждане;
 • 2003 – до момента – нова линейна структура – периодично внос на мъжки и женски разплодни животни.

Генофонд наличен в България (♀/♂) и Внос на разплодни животни за 15-годишен период
(от 2008 година до 2022 година):

ГодиниГенофонд наличен в България ♀/♂Внос ♀Внос  ♂Кръстоски /контролирана част/
20083835/20425045646
20094641065886
20103654003600
20113819002477
20122800493102400
2013255325062934
20142384002663
20153912024060
20165153/238002759
20175619/29415052368
20186543/275001457
20196550/303001550
20206600/246620201425
20216645/232001555
20226894/243706261335

Брой на фермите и на животните от породата Ил дьо Франс в България по нива на селекция от 2005 г. до 2022г.:

ГодиниБРОЙ ФЕРМИІ-во ниво на селекция ♀І-во ниво на селекция ♂ІІ-ро и ІІІ-то ниво на селекция ♀ІІ-ро и ІІІ-то ниво на селекция ♂Общо контролирани животни ♀Общо контролирани животни ♂
2005782065239433321498
2006121447923100474547139
20072815091094460515969160
20083838352045646899481293
2009434503149552011410023263
20102935111433581197092162
20112636811382462156143153
20122129481002385155333115
20132428061302787205593150
20142423841462663255047171
20153537062164060587766274
20163951532382709507862288
20174557692992315538084352
201846642312015771558000275
201945664720714101408057347
20204372202271335908555317
20214766452321250887895320
20225868942431255808149323

Брой на животните от породата Ил дьо Франс за период 2005 – 2021г.

годиниЧистопородни животни♀/♂Внос на дзвизки♀Внос на кочове♂Кръстоски
2005820/65555252394
20061447/9224073100
20071509/10925044460
20083835/20425045646
20094503/149065886
20103511/143003600
20113681/13825052477
20122948/10024352400
20132549/14225062934
20142384/146002663
20153706/274024060
20165153/238002759
20175619/29415052368
20186543/275001457
20196550/303001550
20206600/246620201425
20216645/232001555
2022 280889