Skip to content

Общо събрание на АИлФБ 2022

На 17 и 18 юни 2022 г. в ЕКСПО Сливен се състоя Общо събрание, изложение и аукцион на Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България под мотото „100 години порода Ил дьо Франс“ и организирано от д-р Евгения Ачкаканова и проф. д-р Радослав Славов. През първия ден бе проведено Общото събрание на Асоциацията, като тази година то бе отчетно-изборно. Д-р Ачкаканова откри събитието с поздравления за годишнината на френската порода, информация за честванията на френската асоциация и пожелания за бъдещи успехи на българската. След избора на мандатна комисия и протоколчик на събитието, д-р Славов представи официалните гости от България: госпожа Бонка Чолакова, главен секретар на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, госпожа Янка Стефанова, главен директор на Главна дирекция управление на генетичните ресурси в ИАСРЖ, господин Стоян Стоянов, главен експерт по овцевъдство в ИАСРЖ, господин Младен Кръстев, главен експерт по овцевъдство в Северен център Велико Търново и гостите от чужбина: група фермери от гр. Кишинев от Молдова, проявяващи интерес към породата, водена от проф. Люцканов от Научно-изследователския институт по биотехнологии в животновъдството и ветеринарната медицина в Кишинев. Събитието уважиха и гости от Франция и от Турция. Проф. Славов добави, че не точно гости, а и като членове на Асоциацията участват проф. Мая Игнатова, директор на института по животновъдни науки в Костинброд, и доц. Иван Янчев, работещ също там.

След встъпителните речи и дейности, Събранието продължи с приемане на нови членове, отчетите по дейността и финансите на Асоциацията за изминалата година, промени в устава на организацията и избор на ново ръководство поради изтичането на мандата на предишното. За председател на развъдната организация бе издигната кандидатурата на д-р Евгения Ачкаканова, приета с единодушие от членовете. След което отново с пълно мнозинство бе избран управителен съвет, а именно Пламен Николов. Георги Диков, Венелин Георгиев, проф. Радослав Славов. За членове на контролния съвет бяха избрани Бисер Кочев, Илиян Колчаков, както и Васко Реза и Васил Михайлов.

На втория ден в 10 часа сутринта бе открито изложението с животни, от ферми-членове на Асоциацията. Жури, включващо представители от българската и френската асоциация огледа внимателно участниците в различните категории и след демонстрацията и дефилирането на животните, се проведе награждаването. По обяд бе проведен аукциона за млади мъжки разплодници, като бяха продадени всички 28 коча, а цените варираха между 500 и 650 лв. на животно. След закриването на изложението и аукциона, последва дегустация на произведени млечни и месни продукти от членове на Асоциацията. Едновременно с това вървеше издаване на пътни листа на участниците, а накрая – отпътуване.

През двата дена на събитието, екипът ни разговаря с различни хора по въпросите на българското овцевъдство и отглеждането на специализирани породи – д-р Ачкаканова, проф. Мая Игнатова и Стоян Стоянов споделиха с нас възгледите си за отрасъла и Асоциацията.