Skip to content

Общо събрание и изложение 2023

Сливен ЕКСПО – 16.06.2023

Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България организира за поредна година в Сливен годишното си Общо събрание и изложение на 16.06.2023 г., 14:00 ч. на изложбена площ „Сливен Експо“

Събитието ще протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

  • 13:30 – 14:00 ч. – Регистрация;
  • 14:00 – 14:15 ч. – Откриване на ОС; представяне на нови кандидати за членове на АИлФБ;
  • 14:15 – 14:30 ч. –  Прием на нови членове;
  • 14:30 – 15:15 ч.  – Отчет за дейността и Финансов отчет за 2022 г.;
  • 15:15 – 15:30 ч.  кафе – пауза;
  • 15:30 – 16:30 ч. – Селекционна дейност – изисквания, селекционна работа на ниво ферма; срокове за подаване на първичната информация към Асоциацията; изпълнение на СП; ЕРК – необходима информация за издаване на сертификати за произход; въпроси и отговори;
  • 16:30 – 17:00 ч. – Разни/дискусия
  • 17:00 – 17:30 ч. – Подаване на заявления за участие в Аукцион.

От Ръководството на АИлФБ