Skip to content

Асоциацията

Общо събрание и изложение 2023

Сливен ЕКСПО – 16.06.2023 Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България организира за поредна година в Сливен годишното си Общо събрание и изложение на 16.06.2023 г., 14:00 ч. на изложбена площ „Сливен Експо“ Събитието ще протече при следния ДНЕВЕН РЕД: От Ръководството на АИлФБ

Общо събрание на АИлФБ 2022

На 17 и 18 юни 2022 г. в ЕКСПО Сливен се състоя Общо събрание, изложение и аукцион на Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България под мотото „100 години порода Ил дьо Франс“ и организирано от д-р Евгения Ачкаканова и проф. д-р Радослав Славов. През първия ден бе проведено Общото събрание на… Read More »Общо събрание на АИлФБ 2022

Разговор с новия председател на АИлФБ д-р Евгения Ачкаканова

Д-р Ачкаканова, много ми е приятно в този хубав ден да се видим с Вас, особено след хубавата новина, че сте избрана за председател на Асоциация Ил дьо Франс в България. Какво е чувството, след всичко преживяно в Асоциацията? Все още нямам някакви специални чувства, защото работата покрай организацията на това национално изложение за 100-годишнината… Read More »Разговор с новия председател на АИлФБ д-р Евгения Ачкаканова

Българо-френско сътрудничество между асоциациите за развъждане на породота Ил дьо Франс

На 18 и 19 юни 2021 г. в „Сливен ЕКСПО” се проведе ежегодното Общо събрание на Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България. Екип на орало.бг в качеството си на медиен партньор присъства, за да отрази събитието. На него присъстваха и партньорите на българската Асоциация от Франция, които бяха така любезни да… Read More »Българо-френско сътрудничество между асоциациите за развъждане на породота Ил дьо Франс