Skip to content

Процедура за издаване на племенно свитетелство

1. Производителят фермер е длъжен да предостави информация за произхода и продуктивността на животните с племенна стойност, която се утвърждава от лицензирана Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България. (Разрешение №21/31.03.2006 г., съгласно Селекционната Програма 2006 г., същата издава надлежен сертификат / Правилник за водене на РК и сертификат за произход чл.6 (6.1;6.2;6.3).

2. Покупателят/получател на животните, за да разполага с племенната информация е длъжен да изиска от селекционната организация в случая АИлФБ сертификат за племенна стойност на закупените животни (чл. 6.3)

3. Покупателят/получател може да ползва животните за собствени развъдни нужди. Но няма право да ползва племенна информация за производство и продажба на племенни животни в случай, че не притежават племенен сертификат за тях.

4. Ползвателят/покупател е длъжен да изиска сертификат от лицензираната организация, като се плати сумата съгласно решение на УС на АИлФБ.

5. Гл. селекционер и изп. директор на АИлФБ са на ваше разположение и на вашите специалисти по всички въпроси свързани с организацията и развъждането на породата Ил дьо Франс.