Skip to content

100 години Ил дьо Франс

100 години от създаването на породата Ил дьо Франс

За Асоциацията

Асоциацията за развъждане на порода Ил дьо Франс в България е създадена през 2006 г. Мисията на Асоциацията е да подпомага работата на всички физически и юридически лица, отглеждащи породата в страната ни, като извършва селекционна дейност и следи за чистопородността на породата и високото качество на показателите на животните.
За повече информация посетете линковете по-долу:

История на породата

През 1922 г. новата порода получава името Ил дьо Франс, когато се издава и първата племенна книга. Приблизително размерът ѝ е около 500 хил. овце, развъждани в Североизточна и Централна Франция.

Породна характеристика

Породата е подходяща за производство на евтино месо при интензивни условия. При угояване превъзхожда агнетата от тънкорунните породи.

Ил дьо Франс в България

Към днешна дата в България повече от 20 ферми се занимават с чистопородно отглеждане на Ил дьо Франс, подпомогнати от дейностите на Асоциацията, свързани с опазване на породата и качествените ѝ характеристики.