Skip to content

Нашата дейност

Обект на дейност

Интензивната селекционна работа по месодайност е съсредоточена в три насоки, които най-добре отговарят на икономическите критерии за развъждането на овцете за месо:

  • селекционен месодаен тип с високо реализационно живо тегло на приплодите;
  • стопанска плодовитост, оптимално съчетаваща се с висок интензитет на растеж;
  • разход на фураж; икономически най-изгодно ниво за реализация на интензивен растеж и месодайност.

Фермите

Списък на фермите в България, членуващи и отглеждащи порода Ил дьо Франс под селекционен контрол може да намерите на линка по долу:

Изложения

Асоциацията ежегодно организира изложение на породата и вътрешен аукцион за продажба на млади разплодници. Освен това участва в международни изложения, свързани с месодайното овцевъдство, като така предоставя множество опции на своите членове за растеж и просперитет.

Партньорства

Асоциацията поддържа отлично дългогодишно приятелство с френската асоциация на породата Ил дьо Франс ОСОН. Това благоприятства дейността на българската асоциация във връзка с развъждането и селекцията на породата, но и създава възможности за нейните членове.

Селекция

Асоциацията селекционна дейност, поддържа племенната книга на породата в България и др.

Работа на терен

Асоциацията извършва регулярно работа на терен при всички свои членове като проверява и подпомага отглеждането и развъждането на животните, както и следи за високото качество на продукцията.