Skip to content

Породна характеристика на Ил дьо Франс

Ил дьо Франс е френска порода овце с предназначение добив на и месо и вълна. Главата е голяма и широка, бяла и зарунена до очната линия. Шията е къса и замускулена. Краката са бели и обрасли с вълна до скакателните стави. Тялото е правоъгълно, гърдите са дъблоки, а краката са добре замускулени и подчертават месодайните качества на породата. Вълната е бяла. Овцете са с тегло 65 – 70 kg, а кочовете 110 – 120 kg. Средният настриг на вълна е 4 – 5 kg при овцете и 5 – 6 kg при кочовете. Плодовитостта е в рамките на 180 – 200%.

Висока оползотворяемост на фуража. Породата е подходяща за производство на евтино месо при интензивни условия. При угояване превъзхожда агнетата от тънкорунните породи.

Качествени характеристики на индивидите и продоволствието им

Скорозрелоствисок интензитет на растеж до 120-дневна възраст (300-350 g)
Ранно полово съзряванезаплождане на 10-месечна възраст
Изразена месодайносттип, телесни форми; качество на месото – без характерен мирис, с нисък процент мазнини
Двусезонна висока заплодяемостплодовитост септември-ноември – 150 – 200%
Вълнабяла, еднородна, полутънка (56 – 58 к; 4 – 4,5 kg)
Живо теглоовце-майки – 70 kg | кочове – 120 – 140 kg
тегло на трупапри 30 kg – 12,3% | при 40 kg – 14,3%
месопри 30 kg – 17,7% | при 40 kg – 18,3%
съотношение месо/кости3,6 – 3,8/1
хетерозис при кръстосване6 – 14%
биологическа ефективностза прираст – 27,8% | за месо-19,4%
оптимално тегло за клане40 кг
части на трупа в %:бут – 29,1% | поясница – 8,9% | филе – 9,3% | каре – 15,5% | гръдна част – 10,9% | плешка – 21,1%

Интезитет на растеж (по данни на АИлФБ, България, 2021 г.; среден прираст в грамове)

Приплоди/тип на ражданеот 1 до 30 дневна възраст мъжкиот 1 до 30 дневна възраст женскиот 30 до 70 дневна възраст мъжкиот 30 до 70 дневна възраст женски
Единаци350 гр.340 гр.340 гр.335 гр.
Близнаци325 гр.320гр.315 гр.310 гр.
Тризнаци и повече315 гр.310гр.320 гр.300 гр.

Плодовитост

средни резултати от всички контролирани ферми

%Дзвизки І-во заплождане 9-10 мес.възрастДзвизки І-во заплождане 12-14 мес.възрастОвце
% плодовитост125-135%145-158%140-155%
% заплодяемост68%84%85%

средни резултати от анализ на 13,5% от контролираните ферми